Chongqing Mingzhu Year-end Ceremony

Chongqing Mingzhu year-end ceremony, using 180 XPRO pixel light bars